5 dagen feest in’t Darp!!

Van 16 töt en met 20 februari is het fees in’t Darp!

Donderdag  is er Oldewievenbal in de zaal

Vri-jdag goan we rond deur buurten en straoten

Zaoterdag is de toch der tochten, de bomvolle carnavalsoptocht van de Vossenjagers. Wi-j zun beni-jd wat dr allemaol gebouwd is.
Noa de optocht geet het feest los in de zaal tot iedereen het mooi gewes vind. (Geen pauze dus)

Zondag feestavond met een Special Guest oftewel een Keerl die prachtig kan zingen, ein stimmung macher, dus zorg dat de stembanden getraind zijn!

Maandag geet het verder met fruhshoppen in de kroeg, onze Ed steet paraat veur grote pret de ganse dag!